ΑΦΙΣΣΑ ΤΟΙΧΟΥ - 01


Για τη βασική ενημέρωση κάθε νέου επισκέπτη, συνιστούμε να διαβάσετε τις προτεινόμενες ενότητες «ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΜΕΣΑ» και να δείτε την βιντεοπαρουσίαση για το «ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 2» (Ενότητα «ΠΛΟΥΣΙΑ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ»)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Το ΕΙΧΕ είναι ένας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ διεθνής οργανισμός έρευνας, μελέτης και ολικής προστασίας καταναλωτών από αθέμιτες μεθοδεύσεις και συμπεριφορές τραπεζών, εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και λοιπών εταιρειών παροχής πιστώσεων.

Με έδρα στο Delaware (ΗΠΑ) και με αρκετούς Έλληνες στο Διοικητικό Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου κ. Τάκη Χριστοδουλόπουλου ο οποίος είναι οικονομολόγος και πρώην ανώτατο στέλεχος Ελληνικών και Αμερικανικών τραπεζών, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από το 2000 και έκτοτε πρωταγωνιστεί μόνιμα στις αποκαλύψεις αλλά και στην τεκμηρίωση με δικαστικές αποφάσεις όλων των τραπεζικών μεθοδεύσεων αμφισβητούμενης νομιμότητας. Για την αποτελεσματικότερη στήριξη των Μελών στην Ελλάδα, λειτουργεί ειδικός φορέας EIXE με επωνυμία NATIONAL INSTITUTE OF CREDIT RESEARCH (HELLAS) που είναι ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ αστική εταιρεία.

Το EIXE διαθέτει υψηλού επιπέδου και κορυφαίας πείρας στελέχη με ειδικές τραπεζικές και νομικές γνώσεις που αξιοποιούνται πλήρως στη καθοδήγηση, εκπαίδευση και πολύπλευρη στήριξη  καταναλωτών (νοικοκυριών) αλλά και επιχειρηματιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση τραπεζικών απαιτήσεων με σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και χρεώσεων παρανόμων τόκων, ανατοκισμών, εξόδων και λοιπών αθέμιτων επιβαρύνσεων. Στην Ελλάδα λειτουργεί μεγάλο δίκτυο ειδικών συνεργατών-δικηγόρων που καθοδηγούνται στα τραπεζικά θέματα από έμπειρα τραπεζικά στελέχη του με αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη τραπεζική και νομική συγκρότηση που καταλήγει στον επιτυχή χειρισμό δικαστικών υποθέσεων εναντίον πιστωτικών ιδρυμάτων.

EIXE - SELIDA - 1 NTOSIE 001Με την πρωτοβουλία, τον συντονισμό και τις γνώσεις του EIXE, έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 2000 περισσότερες από 2.000 επιτυχείς δίκες κατά τραπεζών (μέχρι Δεκέμβριο 2015) με ανακοπές οφειλετών με τις οποίες τέθηκε τεκμηριωμένα σε αμφισβήτηση η νομιμότητα των απαιτήσεων των τραπεζών. Η αμφισβήτηση βασίστηκε κύρια σε χρηματοοικονομικού χαρακτήρα ειδικούς λόγους ανακοπών που στοιχειοθέτησε το EIXE που εντόπισαν και ανέδειξαν πολλές έντεχνες, αδιαφανείς και παράνομες μεθοδεύσεις στις δανειακές συναλλαγές τους με καταναλωτές με τις οποίες οι τράπεζες προσπορίζονται σημαντικών ωφελημάτων πέραν των νομίμων.  Οι αποφάσεις αυτές, μεγάλος αριθμός από τις οποίες έχει καταστεί ήδη αμετάκλητες, τηρούνται σε ογκώδεις και βιβλιοδετημένους Πίνακες Κωδικοποίησης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τους δικηγόρους του EIXE, μόνο σε δικαστικές υποθέσεις των μελών μας στην Ελλάδα. Οι διεισδυτικές  έρευνες του EIXE και οι αποτελεσματικές δράσεις του θα συνεχίσουν να αλλάζουν δραστικά τους παραδοσιακούς συσχετισμούς μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των δανειακών πελατών τους για πραγματικές και όχι εικονικές ισορροπίες δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των δύο αυτών κοινωνικών εταίρων στο χώρο του τραπεζικού συστήματος.

Η φιλοσοφία και η αποτελεσματικότητα του ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΕΜΕΣΙΣ 2 στηρίζεται στη βάση ότι, εφόσον κανείς μπορεί να αποδείξει ότι κάποια απαίτηση τράπεζας ή τρίτου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, (όπως έχει κάνει για τις τραπεζικές απαιτήσεις το EIXE με το 17ετές έργο του), τότε έχει σαν «σύμμαχό» του ΑΥΤΟΜΑΤΑ τρείς (3) εξαιρετικά σημαντικές δυνατότητες προστασίας από την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:

 • Ο οφειλέτης ΔΕΝ δεσμεύεται από την υπογραφή της παράνομης συμφωνίας
 • Η τράπεζα ΔΕΝ μπορεί να προχωρήσει σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (διαταγή πληρωμής, επιταγή προς πληρωμή, κατάσχεση και πλειστηριασμός)
 • Ο οφειλέτης θεμελιώνει δικαίωμα να διεκδικήσει χρηματικές αποζημιώσεις από την τράπεζα για θετικές, αποθετικές ζημίες και ηθικές βλάβες

Προφανώς, το δύσκολο εγχείρημα στο πεδίο αυτό είναι να αποδείξει κανείς ότι η δανειακή απαίτηση της τράπεζας είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ. Αυτό απαιτεί ειδικές τραπεζικές γνώσεις που είναι πρακτικά αδύνατο να έχει κανείς, ακόμα και άτομα που έχουν εργαστεί επί μακρόν σε τράπεζες.
Αυτό ακριβώς είναι το πρωτοποριακό και ανατρεπτικό έργο που πραγματοποίησε το EIXE, τα εξαιρετικά αποτελέσματα που οποίου είναι διαθέσιμα πλέον σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα.

Το ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 2, όπως και όλες οι άλλες πρωτοβουλίες και δράσεις μας, είναι μοναδικό γιατί πηγάζει από αυτές τις ειδικές γνώσεις του EIXE καθώς και από τον μεγάλο αριθμό δικαστικών αποφάσεων που αυτό έχει εκδώσει από το 2000 Με αυτές τις αποφάσεις και το EIXE απέναντί τους, οι τράπεζες βρίσκονται πλέον μόνιμα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, μέσα και έξω από τα Δικαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής που είναι μέλος του EIXE μπορεί να πετύχει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα εναντίον των τραπεζών που, εκ πρώτης όψεως, είναι δύσκολο κανείς να πιστέψει ότι σήμερα είναι εφικτοί και μπορεί να πραγματοποιηθούν. Στα αποτελέσματα αυτά  περιλαμβάνονται:

 • H ευθεία και ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ αμφισβήτηση της νομιμότητας της οφειλής με επιστολή του οφειλέτη προς τον ίδιο τον Πρόεδρο κάθε τράπεζας με την οποία έχει συμβληθεί
 • Η υποβολή σύννομου αιτήματος για περιορισμό του ποσού της οφειλής στα νόμιμα επίπεδα
 • Η ανακοίνωση στην τράπεζα της μονομερούς απόφασης του οφειλέτη να αναστείλει επ΄αόριστον τις πληρωμές έναντι κάθε απαίτησης που δεν είναι νόμιμη και εκκαθαρισμένη
 • Η υποβολή αίτησης προς την τράπεζα για τη χορήγηση των στοιχείων διαφάνειας
 • Η προειδοποίηση προς την τράπεζα να απέχει από κάθε δικαστική ενέργεια για την είσπραξη της τοκογλυφικής της απαίτησης γιατί αυτό θα την οδηγήσει και στην ήττα μέσα στα δικαστήρια αλλά και σε ποινικές διώξεις για πλήθος κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεων (τοκογλυφία, εκβίαση, απάτη, συκοφαντική δυσφήμιση, απατηλή πρόκληση βλάβης και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πράξεις ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)
 • Η διεκδίκηση από τον οφειλέτη με αγωγή κατά της τράπεζας χρηματικής αποζημίωσης για τις σε βάρος του αδικοπραξίες, από το προϊόν της οποίας θα εξοφληθεί το νόμιμα οφειλόμενο στην τράπεζα ποσό και θα μείνει στον οφειλέτη και ένα πρόσθετο ποσό – bonus, έτσι σαν αναμνηστικό δώρο από την άθλια εμπειρία του με την τοκογλυφική τράπεζα.

Οι εξειδικευμένες και εξαιρετικά αξιόπιστες λύσεις που προσφέρει το EIXE στα Μέλη του με το ΠΑΚΕΤΟ ΝΕΜΕΣΙΣ 2 καλύπτουν ΟΛΟΚΛΗΡΟ το εύρος των προβλημάτων από οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν για όλους τους καταναλωτές. Ειδικότερα, οι καλύψεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 • ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ και ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (σε Ευρώ και άλλα νομίσματα)
 • ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΔΑΝΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

‘Ολοι μας στο EIXE είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς να μπορούμε να λύνουμε υπεύθυνα τα εξαιρετικά δύσκολα τραπεζικά προβλήματα που έχει σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού Λαού, ιδιαίτερα με τις σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες βαθειάς οικονομικής και ηθικής κρίσης.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ, ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΤΟΣΙΕ 130 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ EIXE

Το EIXE στην Ελλάδα είναι ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. Αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε να καλύπτουμε ΜΟΝΟ τα λειτουργικά μας έξοδα και ΔΕΝ υπάρχει επιδίωξη ΚΕΡΔΟΥΣ. Κανένας από τα ηγετικά στελέχη μας ΔΕΝ έχει μισθό ή άλλες απολαβές για τις υπηρεσίες τους οι οποίες παρέχονται αποκλειστικά σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ βάση. Αυτή είναι μια ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ επιλογή μας. Το ΕΙΧΕ δημιουργήθηκε για να πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη της τραπεζικής παρανομίας, κάτι που θεωρήσαμε και εξακολουθούμε να θεωρούμε σαν ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΧΡΕΟΣ κάθε συνειδητού Πολίτη ) και όχι για να πλουτίσει η ηγετική ομάδα των στελεχών μας. Αυτό συχνά ξενίζει πολλούς αλλά  εμάς ΔΕΝ μας αφορά η άποψή τους γιατί εκείνο που μας αφορά είναι η δική μας αντίληψη περί κοινωνίας ανθρώπων (και όχι αρπακτικών ζώων) και περί χρέους κάθε Έλληνα Πολίτη.  

Όλες οι υπηρεσίες του ΕΙΧΕ προς τα Μέλη μας, δηλαδή η:

 • ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ,
 • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ,
 • ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ και
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

παρέχονται έναντι ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ που προκαταβάλλεται ενώ τα έξοδα δικαστικών ενεργειών χρεώνονται από τους συνεργάτες μας δικηγόρους στο κόστος. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ χορηγείται «ΠΙΣΤΩΣΗ» ούτε δεχόμαστε ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ.
Το ότι υπάρχει σήμερα το EIXE, 17 χρόνια μετά την ίδρυσή του, ΟΡΘΙΟ και ΔΥΝΑΤΟ (ενώ η τράπεζες κλείνουν η μία μετά την άλλη), οφείλεται και στο γεγονός ότι πολύς κόσμος αναγνώρισε την ανάγκη της συνέπειας στις ετήσιες ανανεώσεις των συνδρομών. ΔΥΣΤΡΟΠΙΕΣ στις πληρωμές συνδρομών και ανανεώσεών των συνιστούν ΕΥΘΕΙΑ ΑΠΕΙΛΗ στη συνέχεια της λειτουργίας μας, ειδικά δε από ανθρώπους που έχουμε αποτελεσματικά καθοδηγήσει να σταματήσουν αξιοπρεπώς τις πληρωμές στις τράπεζες έναντι τοκογλυφικών απαιτήσεων.

Το ποσό της συνδρομής σας γνωστοποιείται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής σας για εγγραφή διότι έχουμε ειδικά χαμηλές συνδρομές για την ακριτική Ελλάδα. Ενδεικτικά ποσά συνδρομών που αναφέρονται στην βιντεοπαρουσίαση του ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΕΜΕΣΙΣ 2, δεν ισχύουν.

⇒ Παρακολουθήστε την ενημερωτική βιντεοπαρουσίαση του ΠΑΚΕΤΟΥ ΝΕΜΕΣΙΣ 2 (διάρκειας 1 ώρας και 34 λεπτών). Ομιλητής ο κ. Τάκης Χριστοδουλόπουλος, Πρόεδρος του ΕΙΧΕ.