ΟΙ  150  ΠΑΓΙΔΕΣ  ΤΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η «μητέρα» όλων των παγίδων
  Γενική φιλοσοφία και μόνιμη επιδίωξη του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες αλλά πάντα με κίνδυνο και τελική ευθύνη των πελατών ή τρίτων και ποτέ της ίδιας της τραπέζης. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα επιδιώκουν την μέγιστη δυνατή απόδοση σε έσοδα και υπερκέρδη, αξιοποιώντας στο έπακρο την διαπραγμα-τευτικά ισχυρή τους θέση απέναντι στον αδύνατο πελάτη καθώς και όλα τα ευεργετή-ματα από το παραδοσιακό περιβάλλον καρτέλ μέσα στο οποίο λειτουργούν.
Αυτή η παγκόσμιας πρωτοτυπίας αντίληψη αποτελεί την μητέρα όλων των παγίδων των τραπεζών από την οποία απορρέουν όλες οι άλλες.
Η αλήθεια είναι αυτό που πιστεύει η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών 
  Κάνετε μόνος σας μία πρόχειρη έρευνα της κοινής γνώμης για τις Τράπεζες, ρωτώντας άτομα από το άμεσο περιβάλλον σας, κάποιους γνωστούς ή φίλους: «Σαν πελάτης ή απλός συναλλασσόμενος, τι γνώμη έχεις για τις τράπεζες;». Οι απαντήσεις δεν θα σας εκπλήξουν καθόλου αλλά μάλλον θα επιβεβαιώσουν αυτό που πιστεύετε και εσείς για τις τράπεζες.
1.   Γενική εικόνα των τραπεζών και οι μεγάλες πλάνες των πελατών

   1

Οι πελάτες των τραπεζών επιμένουν να έχουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι, επειδή οι τράπεζες ευρίσκονται κάτω από μόνιμη διοικητική εποπτεία και έλεγχο ενώ, παράλληλα, οι μεγαλύτερες από αυτές ανήκουν κατά πλειοψηφία και στο ίδιο το Κράτος, λειτουργούν πάντα με απόλυτο σεβασμό στην υπάρχουσα νομοθεσία και με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου πολίτη αλλά και τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας. Τη μεγάλη αυτή πλάνη την έχουν πληρώσει και εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ ακριβά πάρα πολλοί πολίτες. Υπάρχουν αμέτρητες παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας από τις τράπεζες που, όμως, λόγω της ανάγκης και της ιδιότυπης «νομικής και συναλλακτικής ομηρίας» των πελατών, σχεδόν ποτέ δεν φθάνουν όχι μόνο στη Δικαιοσύνη αλλά ούτε διατυπώνονται καν σαν παράπονα

   2

Μία άλλη μεγάλη πλάνη και, φυσικά, παγίδα για τους συναλλασσόμενους είναι η εντύπωση ότι οι τράπεζες δεν κάνουν ποτέ λάθη. Να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι κάνουν όλων των ειδών τα λάθη: ακούσια και εκούσια, παραδοσιακά και μοντέρνα, χειρόγραφα και ηλεκτρονικά, με ή χωρίς εγκυκλίους, με ή χωρίς νομική κάλυψη. Κατά μία μόνιμη αλλά και περίεργη συγκυρία, όλα τα λάθη των τραπεζών έχουν σχεδόν πάντα το ίδιο χαρακτηριστικό: είναι πάντα σε βάρος των πελατών και ποτέ σε βάρος της τράπεζας!

   3

Η διαφήμιση επιδιώκει να δημιουργήσει μία άριστη αλλά εικονική συναλλακτική ταυτότητα και φυσιογνωμία προσδίδοντας στην τράπεζα χαρακτηριστικά που δεν έχει, πρακτικές που δεν τηρεί ή που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αλλά είναι καθαρό προϊόν της φαντασίας και της επιτηδειότητας του κειμενογράφου του διαφημιστικού μηνύματος. Θυμίζουμε το σλόγκαν «η μεγάλη σας φίλη» για την Εθνική, το «σε μάς πρωτεύει το κέρδος σας» της Χίου
   4 Προβάλλεται παραπλανητικά η εικόνα ότι οι συναλλαγές είναι άνετες, ευχάριστες, σε εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον που τιμά τον πελάτη ενώ η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική με μεγάλες ουρές, χάσιμο χρόνου, εκνευρισμό και καυγάδες
   5 Καθημερινά βλέπουμε έρευνες αγοράς για χιλιάδες θέματα, από σημαντικές πολιτικές σφυγμομετρήσεις έως τα πιο ασήμαντα. Οσα χρόνια και εάν περάσουν, ποτέ δεν θα δείτε να δημοσιεύεται μία έρευνα αγοράς για τη γνώμη των πολιτών για τις τράπεζες γιατί τα συμπεράσματα θα ήταν καταστροφικά γι’ αυτές
   6 Εάν χρειασθεί και για να σας εντυπωσιάσουν, ενδέχεται να σας μιλήσουν και για την ύπαρξη του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών επιμένοντας ότι οι Ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τις Ευρωπαϊκές. Εσείς θα πρέπει απλά να ξέρετε ότι σχεδόν καμία από τις «αυτοδεσμεύσεις» των τραπεζών που περιέχει ο Κώδικας αυτός δεν τηρείται
   7 Δίδοντας την ψευδή εντύπωση ότι ο Κώδικας αυτός ισχύει στη πράξη, παραπλανούν και εξαπατούν εν γνώσει τους και σκόπιμα, με την ποινική του όρου έννοια, τους συναλλασσόμενους παγιδεύοντάς τους στην απατηλή εντύπωση ότι οι τράπεζες τηρούν τους κανόνες αυτούς
   8 Προκειμένου για τράπεζες και ιδιαίτερα τις κρατικές τράπεζες, τα αυτονόητα, όπως ίσως νομίζετε, δεν είναι τελικά καθόλου αυτονόητα όπως έχουν διαπιστώσει με μεγάλη έκπληξη, ζημία και απόγνωση πάρα πολλοί πελάτες τους
   9 Εάν σας πουν ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι «νέος» και γι’ αυτό δεν τηρείται ακόμα στο σύνολό του, να ξέρετε ότι ισχύει από τον Μάρτιο 1997 και ότι την ευθύνη για «την παρακολού-θηση της εφαρμογής του» έχει … η ίδια η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και όχι κάποια ανεξάρτητη επιτροπή, όπως λογικά θα περίμενε κανείς
  10 Σε πολλά καταστήματα κρατικών ιδίως τραπεζών, ίσως χρειασθεί να πληρώσετε «αέρα» σε Ελληνα ή Αλβανό επαγγελματία αεριτζή που έχει πάρει «πριν από σας, για σάς» δελτία προτεραιότητας στην ουρά τα οποία και θα σας προσφέρει πρόθυμα και ευγενικά προς πώληση σε φιλική τιμή (μαύρης αγοράς) που ποικίλει ανάλογα με το Κατάστημα και την οξύτητα του προβλήματος
  11 Οση ώρα ευρίσκεστε μέσα σε τραπεζικό κατάστημα, κινδυνεύετε από πιθανή επιδρομή ληστών και ενδεχόμενους πυροβολισμούς. Οι τράπεζες έχουν φροντίσει να ασφαλίσουν τα καταστήματα και τα χρήματά τους από ληστεία. Για σας δεν ενδιαφέρεται κανείς και παραμένετε μέσα στα τραπεζικά καταστήματα αποκλειστικά και μόνο με δικό σας κίνδυνο. Οι τράπεζες συνεχίζουν να αρνούνται να δαπανήσουν τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνουν τα καταστήματα ασφαλή, όπως προέβλεπε η νομοθεσία και οι διατάξεις του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Η νομοθεσία αυτή άλλαξε πρόσφατα και «προσαρμόσθηκε» στα συμφέροντα των τραπεζών
  12 Εάν είστε από τους ανήσυχους και έχει τύχει να κάνατε κάποτε γραπτό ή προφορικό παράπονα για κάποιο από τα πολλά κακώς κείμενα των τραπεζών, θα έχετε ήδη διαπιστώσει ότι, ενώ είναι υποχρεωμένες από το 1991, έχουν «ξεχάσει» να συστήσουν υπηρεσίες παραπόνων πελατών ενώ η εποπτεύουσα τις τράπεζες Τράπεζα της Ελλάδος μάλλον δεν είδε ούτε ξέρει τίποτα!
  13 Εάν έχετε κάποιο παράπονο και τελικά βρείτε κάποιον που θα δεχθεί να το παραλάβει, θα διαπιστώσετε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια αποφυγής γραπτής απάντησης. Εάν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, θα περάσει όσος χρόνος θέλουν αυτοί (και όχι αυτός που περιμένετε εσείς) ενώ, κατά πάσα πιθανότητα, η απάντηση θα περιλαμβάνει αοριστίες και υπεκφυγές με αποτέλεσμα πιθανότατα να χρειαστεί να επανέλθετε
  14 Η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών (το πρώην Συνδικάτο των Τραπεζών) παρακολουθεί και θα παρακολουθεί πάντα άγρυπνα κάθε εξέλιξη και κάνει κάθε προσπάθεια να μην χαθεί ούτε σπιθαμή των κεκτημένων (παγίδων) των τραπεζών στο δικαίωμα της μονόπλευρης εκμετάλλευσης από το καρτέλ των αναγκών των πολιτών για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
  15 Η μόνιμη διαπλοκή πολιτικών-τραπεζών και μεγαλοεπιχειρηματιών είναι πάντα εδώ και θα συνεχίσει να υπηρετεί τα στενά συντεχνιακά συμφέροντα των τραπεζών παρέχοντας πρόθυμα την αναγκαία νομοθετική κάλυψη σε ότι τους ζητηθεί (πανωτόκια, κλπ). Οι πελάτες παραμένουν πάντα τα υποζύγια για το λειτουργικό κόστος, τα υπερκέρδη και τους κάθε κατηγορίας, μορφής και ύψους κινδύνους
  16 Ο θεσμός του «Τραπεζικού Μεσολαβητή» στην Ελλάδα, όπως συστήθηκε μονομερώς από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, αποτελεί μία αναξιόπιστη και ατυχή (όπως έχει δομηθεί μέχρι σήμερα) προσπάθεια να προσελκύσει τα παράπονα των συναλλασσομένων προκειμένου αυτά να μην φθάνουν στα Δικαστήρια. Ο Μεσολαβητής είναι απογυμνωμένος από κάθε ουσιαστική δικαιοδοσία και στη καλύτερη περίπτωση, η έρευνα παραπόνων θα καταλήγει σε μία …σύσταση προς την τράπεζα. Η δική μας πρόταση είναι να τον αγνοήσετε τελείως και να κατευθύνετε τα παράπονά σας είτε στον «Τραπεζικό Διεκδικητή» που λειτουργεί στο ΕΙΧΕ και έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει, να τεκμηριώσει και να διεκδικήσει το δίκιο σας είτε κατευθείαν στην Ελληνική Δικαιοσύνη
  17 Τα στελέχη των τραπεζών συχνά εκφέρουν αρνητικές κρίσεις σε βάρος άλλων τραπεζών ή στελεχών των με στόχο να επηρεάσουν τις επιλογές του πελάτη. Θυμηθείτε ότι οι υποδείξεις αυτές είναι γεμάτες από σκοπιμό-τητα, προκατάληψη και υποκειμενική τοποθέτηση και, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σας επηρεάζουν στις αξιολογήσεις και τις τελικές κρίσεις που ανήκουν μόνο σε σας
  18 Ο διευθυντής του καταστήματος τραπέζης με το οποίο σκέπτεστε να ξεκινήσετε συνεργασία δεν είναι εξ’ ορισμού «τέλειος, αδιάφθορος ή γίγας ηθικής», όπως θα σας παρουσιασθεί. Ρωτήστε και μάθετε έγκαιρα γι’ αυτόν από άλλους πελάτες του Καταστήματος ή ακόμη και εκείνου που υπηρετούσε παλαιότερα, που έχουν πείρα στη συνεργασία μαζί του και μη βασισθείτε μόνο σε ότι σας πει ο ίδιος
2.       Γενικοί όροι εργασιών και συναλλαγές 
   19 Ξεκινώντας μία νέα συνεργασία, η τράπεζα θα σας ζητήσει μάλλον να υπογράψετε ένα έντυπο με μικρά γράμματα που έχει τίτλο «Γενικοί όροι συναλλαγών». Μην το υπογράψετε πριν το δείξετε σε ειδικευμένο δικηγόρο σας ή στο ΕΙΧΕ που είναι σε θέση να εντοπίσει τους καταχρησ-τικούς όρους με τους οποίους είναι γεμάτο το κείμενο.  Εάν το υπογράψετε, σημειώστε «Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου για τυχόν καταχρηστικούς όρους (Ν. 2251/94)» πάνω από την υπογραφή σας και, αφού υπογραφεί και από τη τράπεζα, ζητήστε και πάρτε ένα φωτοαντίγραφο για το αρχείο σας, όπως δικαιούσθε (αλλά δεν θα σας δώσουν ποτέ εάν δε το ζητήσετε επίμονα)
   20 Ποτέ μην υπογράφετε οποιαδήποτε σύμβαση με τράπεζα στο κείμενο της οποίας δεν έχουν προηγούμενα συμπληρωθεί ή διαγραφεί όλα τα κενά του εντύπου. Το ίδιο ισχύει για τους εγγυητές
   21 Οι τράπεζες θεωρούν ότι όλες οι συμβάσεις τους είναι συμβάσεις προσχωρήσεως, δηλαδή συμβάσεις με προκαθορισμένους έντυπους όρους τους οποίους ο πελάτης καλείται να αποδεχθεί στο σύνολό τους για να προχωρήσει η συναλλαγή. Ομως αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να προτείνετε (εάν φυσικά έχετε την ανάλογη διαπραγματευτική ισχύ) να γραφεί από την αρχή και να υπογραφεί μία σύμβαση ειδικά για σας, χωρίς τους όρους που σας ενοχλούν
  22 Αντίθετα με την (παραπλανητική) εντύπωση που έχετε, η σκέψη και των τραπεζών και των στελεχών τους είναι τελείως τραπεζοκεντρική.

Θεωρούν ότι οι συναλλασσόμενοι υπάρχουν για να στηρίζουν την ύπαρξη και την ευημερία των τραπεζών και του προσωπικού των και όχι ότι οι τράπεζες υπάρχουν γιατί οι συναλλασσόμενοι εξακολουθούν να τις έχουν ανάγκη. Θυμηθείτε ότι, εσείς από τις τράπεζες ζητάτε μόνο κάποια προϊόντα και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος και με όρους που δεν θα σας βάλουν σε κινδύνους μεγαλύτερους από όσους εσείς αποφασίσετε. Στον καταιγισμό των προτάσεων  των τραπεζών να σας εξυπηρετήσουν (δηλαδή να σας πουλήσουν τα προϊόντα τους), μην εκτρέπεστε και περνάτε την διαχωριστική γραμμή που θα πρέπει να έχετε τραβήξει από πριν σαν το όριο μέχρι το οποίο είστε διατεθειμένος να υποχωρήσετε

   23 Εχοντας μία πιστωτική κάρτα ή άλλο προϊόν καταναλωτικής πίστης από τράπεζα και χωρίς εσείς να το υποψιάζεσθε, τα στοιχεία σας καταχωρούνται αυτόματα σε λίστες, ηλεκτρονικές και μη, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την τράπεζα ή τρίτους στους οποίους ενδέχεται να διαθέσει τις λίστες της προκειμένου να σας σταλεί ταχυδρομικά διαφημιστικό υλικό. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε έναν τέτοιο «βομβαρδισμό» διαφημιστικών μηνυμάτων είναι να στείλετε επιστολή ζητώντας τους και γραπτή επιβεβαίωση της λήψης
  24 Μην αφήνετε κρίσιμες ταμειακές συναλλαγές για την τελευταία στιγμή (π.χ. κατάθεση μετρητών για κάλυψη επιταγής). Είναι πολύ πιθανό το σύστημα on-line του γειτονικού σας καταστήματος που συνεργάζεστε να «πέσει» λίγο πριν πάτε εσείς με ενδεχόμενο να μην προλάβετε.  Εάν νομίσετε ότι προλαβαίνετε να καλύψετε την επιταγή σας εάν είστε στη τράπεζα στις 8:00 πμ της επομένης, ίσως δεν ξέρετε ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν το σύστημα και κατά τις απογευματινές ώρες και έτσι η επιταγή σας θα «χτυπήσει»
  25 Οι τράπεζες αποκρύπτουν το γεγονός ότι ΟΛΕΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ οι συναλλαγές μπορούν να γίνουν και όταν η σύνδεση ON-LINE δεν λειτουργεί. Εάν η αναβολή της συναλλαγής σας θα έχει επιπτώσεις, επιμείνατε να γίνει και με χαλασμένο το ηλεκτρονικό σύστημα
  26 Κατά πάσα πιθανότητα, η τράπεζά σας ανήκει σε αυτές που δεν χάνουν την ευκαιρία να χρεώνουν προμήθεια-ποινή κάθε φορά που παρουσιάζεται μία επιταγή σας και το υπόλοιπο δεν επαρκεί. Είναι σίγουρο ότι, και στην προηγούμενη περίπτωση του χαλασμένου on-line, η τράπεζα  δεν θα παραλείψει να χρεώσει άδικα την προμήθεια-ποινή στον πελάτη που, βέβαια, όχι μόνο δεν φταιει αλλά και ταλαιπωρήθηκε
  27 Πολλές φορές θα σας ρωτήσουν «τι προμήθειες σας παίρνουν οι άλλες τράπεζες». Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντάτε σε τέτοιες ερωτήσεις που θα τους επιτρέψουν να μη σας προσφέρουν καλύτερους όρους από αυτούς που ήδη έχετε από τον ανταγωνισμό
  28 Τυχόν υποβολή γραπτού παραπόνου από πελάτη, σίγουρα θα εκλαμβάνεται για πολύ καιρό από τα στελέχη του καταστήματος σαν «στίγμα ή κόκκινο πανί» γι’ αυτόν που τόλμησε να παραπονεθεί.  Η αναπόφευκτη αυτή αρνητική προδιάθεση, συνήθως ανταποδίδεται άμεσα ή έμμεσα με πρώτη ευκαιρία, ιδίως εάν πρόκειται για πελάτη που δανειοδοτείται
   29 Σε περίπτωση που ένας συναλλασσόμενος έχει κάποιο παράπονο και το διατυπώσει σε κάποιο στέλεχος τράπεζας, είναι πολύ πιθανό ότι ο τελευταίος, εάν δεν το απορρίψει επί τόπου καταφεύγοντας σε τεχνοκρατικές αιτιάσεις που (εν γνώσει του) δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει και να κρίνει ο πελάτης, θα επιδιώξει άμεσα να τον αποθαρρύνει από το να το υποβάλλει γραπτώς. Γραπτό παράπονο πελάτη σημαίνει ότι το κατάστημα δεν μπόρεσε να τον πείσει για το δίκιο της τράπεζας, σημαίνει κόπο για τον διευθυντή να διαβιβάσει το παράπονο στη διοίκηση και σημαίνει καταλογισμό στο παθητικό του διευθυντή του παραπόνου. Με λίγα λόγια, … τα παράπονά σας μόνο στον Δήμαρχο!
   30 Παρόμοια κακή τύχη μάλλον περιμένει και οποιονδήποτε τολμήσει να αναφέρει σε στέλεχος τράπεζας ότι είναι μέλος Ενωσης Καταναλωτών ή του Συλλόγου Δανειοληπτών, ότι ερευνά την σύμβαση για καταχρηστικούς όρους ή θέλει να ελέγξει τους λογαριασμούς του
 

31

Για την ενημέρωση της πελατείας ως προς τους όρους με τους οποίους προσφέρει κάθε τράπεζα τα προϊόντα της, εκδίδει και διαθέτει στους χώρους συναλλαγών έντυπο πληροφοριακό υλικό το οποίο θεωρητικά επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις εναλλακτικές τους επιλογές. Αυτό όμως πρακτικά παρουσιάζει προβλήματα δεδομένου ότι είναι δύσκολο κανείς να διαθέσει τον χρόνο και τον κόπο να γυρίσει όλες τις τράπεζες και να μαζεύει αμέτρητα φυλλάδια αλλά και γιατί, συνήθως, και τα επιτόκια αλλά κύρια και οι προμήθειες είναι διαπραγματεύσιμες κατά περίπτωση. Το κυριότερο όμως είναι ότι, όταν κανείς επιλέξει μία τράπεζα και αρχίσει τη συνεργασία, είναι πολύ πιθανό μετά από λίγο καιρό, η τράπεζα αυτή να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συναλλαγής που συμφωνήθηκαν, συνήθως χωρίς ενημέρωση, με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην έχει πλέον τους ανταγωνιστικούς όρους που νομίζει ότι εξασφάλισε με την επιλογή του
  32 Οι τράπεζες, ιδίως οι κρατικές, υποβαθμίζουν και συγκαλύπτουν επίμονα το γεγονός ότι το ενιαίο ωράριο συναλλαγών των τραπεζών με το κοινό (Δευτέρα-Πέμπτη 8-2 μμ και Παρασκευή 8-13.30 μμ) ανήκει οριστικά στο παρελθόν και ότι υπάρχουν ιδιωτικές τράπεζες που είναι ανοικτές για συναλλαγές μέχρι αργά (4-5 μμ)
  33 Εάν σας συμβεί κάποιο πολύ σοβαρό και απρόοπτο γεγονός από λόγους που, κατά τον Αστικό Κώδικα (αρθ. 335, 336), αποτελούν ανωτέρα βία πέρα κάθε ευθύνης και ελέγχου του δανειολήπτη, οι τράπεζες δεν θα αναγνωρίσουν την πραγματικότητα και την υποχρέωσή τους και θα σπεύσουν, χωρίς ίχνος αναστολών και υπευθυνότητας, να κάνουν  πλειστηριασμούς και άλλες ενέργειες που θα επιδεινώσουν περισσότερο την ήδη δύσκολη θέση του πελάτη τους
  34 Εάν έχετε κάποιο σοβαρό παράπονο από το κατάστημα της τραπέζης που συνεργάζεστε, μη διστάσετε να παρακάμψετε το κατάστημα και να το συζητήσετε με την κεντρική διοίκηση και να τους δώσετε μία επιστολή στην οποία να ζητήσετε γραπτή απάντηση. Μην αφήνετε τίποτα σοβαρό σε επίπεδο συζητήσεων. Να ξέρετε ότι εάν η τράπεζα θελήσει ποτέ να πει σε σάς κάτι σημαντικό, τουλάχιστον θα σας γράψει εάν δεν σας στείλει εξώδικο
   35 Οι τράπεζες στην Ελλάδα επιβάλλουν όρους και εφαρμόζουν μεθοδεύσεις που, σε τελική ανάλυση και όταν δημιουργηθεί οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα και εμπλοκή, συνιστούν προσβολή της τιμής και της υπόληψης του δανειολήπτη πελάτη τους, κατά την έννοια της Διεθνούς Συνθήκης για τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα
   36 Είναι τραγικό λάθος για κάθε δανειολήπτη επιχειρηματία να συναλλάσσεται μόνο με μία τράπεζα, παρόλο που η τράπεζά του θα το επιδιώξει. Πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο τράπεζες και να φροντίσει να το υπενθυμίζει σε κάθε μία από αυτές και, επίσης, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να διακόψει συνεργασία με μία τράπεζα ανά πάσα στιγμή χωρίς να βάλει σε δοκιμασία την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης
   37 Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν κάνετε χρηματιστηριακές συναλλαγές με τράπεζες ή άλλες εταιρίες, να μην υπογράφετε τίποτα «επί τόπου» πριν το ελέγξει κάποιος που ξέρει και επίσης να ξανασκεφθείτε πάρα πολύ καλά προτάσεις να σας δώσουν δάνειο για να αγοράσετε μετοχές στο χρηματιστήριο
   38 Οι προσκλήσεις και προκλήσεις των τραπεζών για τα διαβόητα εορτοδάνεια περιέχουν πολλούς κινδύνους και πρέπει να σας προβληματίζουν γιατί παίρνονται εύκολα αλλά αποπληρώνονται πολύ δύσκολα και με μεγάλος κόστος. Ζητάτε πάντοτε να σας δώσουν κατάσταση με τις λήξεις και τα ποσά των δόσεων καθώς και το ΕΠΕ (επιτόκιο πραγματικής επιβάρυνσης) που επίσης αναφέρε-ται (με πολύ μικρά τυπογραφικά στοιχεία) μαζί με το ονομαστικό (που αναφέρεται με πολύ μεγάλα στοιχεία)
   39 Μην αφήνετε τις τράπεζες να σας παρασύρουν σε υπερχρέωση που αποτελεί για όλους μία μεγάλη απειλή που γίνεται αντιληπτή όταν είναι πολύ αργά. Υπολογίστε μέχρι πιο ποσό μπορείτε σίγουρα και άνετα να πληρώνετε κάθε μήνα για δόσεις των χρεών σας και φροντίστε να έχετε στην άκρη απόθεμα 2-3 μηνιαίων δόσεων
  40 Είναι μεγάλος μύθος η εντύπωση που δημιουργείται ότι οι πιστωτικές κάρτες είναι απαραίτητες και αποτελούν τρόπο ζωής. Να είστε σίγουροι ότι, για εκατομμύρια χρήστες, οι κάρτες αποτέλεσαν και συνεχίζουν με πιο γρήγορους ρυθμούς να είναι η αιτία του εκτροχιασμού της ζωής τους με αμέτρητα παράγωγα προβλήματα που φθάνουν έως τη χρεοκοπία και τον ευτελισμό κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εάν επιμένετε για να έχετε μία κάρτα, αποκτήστε μία χρεωστική (debit) για να αγοράζετε μόνον ότι έχετε την δυνατότητα να πληρώνετε με χρήματα που υπάρχουν στον λογαριασμό σας. Σε λίγο καιρό, τέτοιες κάρτες θα γίνονται δεκτές για αγορές από όλα τα καταστήματα, όπως ήδη γίνεται στο εξωτερικό
   41 Εάν έχετε κάποιο λογαριασμό όψεως με μπλοκ επιταγών, ζητήστε από τη τράπεζα γραπτώς να μην κάνει ποτέ καμία χρέωση για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση (προμήθειες, ασφάλιστρα, κλπ) γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη κάλυψη κάποιας επιταγής σας
   42 Αρκετές ιδιωτικές τράπεζες και σχεδόν όλες οι ξένες βάζουν όρους και προϋποθέσεις για να δεχθούν τις καταθέσεις σας ενώ, όταν ζήτησαν από τις αρχές να τους δοθεί η άδεια να δέχονται καταθέσεις, δεν είχαν αναφέρει τέτοιους όρους. Ενα παράδειγμα είναι το, για να ανοίξεις λογαριασμό ταμιευτηρίου, να δεσμευθείς ότι το υπόλοιπό σου δεν θα είναι ποτέ μικρότερο από Ευρώ 3.000
3.       Συμπεριφορές τραπεζικών στελεχών 
   43 Οταν θα πάτε για πρώτη φορά σε μία τράπεζα για συνεργασία, θα σας υποδεχθούν «εγκάρδια και φιλικά». Σας βλέπουν σαν ακόμη έναν που ενδέχεται να συνεισφέρει στα υπερκέρδη και τις ωφέλειες που έχει ανάγκη τόσο η τράπεζα όσο και τα στελέχη για την υπηρεσιακή τους διάκριση. Εάν στη πορεία διαπιστώσουν ότι «δεν έχετε αυτές τις προδιαγραφές», θα δείτε ότι η εντυπωσιακή αυτή  εγκαρδιότητα έχει ημερομηνία λήξεως και στη συνέχεια θα σας δείξουν την άλλη τους πλευρά της σκληρής μεταχείρισης και της αδιάφορης αντιμετώπισης. Σε κάθε περίπτωση, είτε είστε συνεπής και πληρώνετε ότι σας ζητούν και όποτε το ζητούν, είτε οδηγηθείτε σε εμπλοκή, ο χαμένος θα είστε πάντα εσείς
   44 Θα προσπαθήσουν να σας κάνουν όλες τις ερωτήσεις που θέλουν για να διαπιστώσουν τι μπορείτε να τους προσφέρετε. Σε ότι, όμως,  τούς ρωτήσετε εσείς μάλλον θα είναι ασαφείς, αόριστοι και γριφώδεις και θα σας εξηγήσουν ότι οι αποφάσεις παίρνονται από κάποιον άλλο ανώτερο (αυτός παίζει τον ρόλο του πολύ δύσκολου) στον οποίον θα κάνουν ότι μπορούν να τον πείσουν να γίνει αυτό που ζητάτε και που, συνήθως, δικαιούσθε έτσι και αλλιώς
   45 Θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, πολλές φορές φορτικά, για να πάρετε προϊόντα που δεν θέλετε (κάρτες, προσωπικά δάνεια, καταναλωτικά, στεγαστικά, κλπ) για να πιάσουν αυτοί τους προσωπικούς τους στόχους καθώς και εκείνους του καταστήματος
   46 Αποφεύγετε τις πολλές συζητήσεις με τα στελέχη των τραπεζών όταν αυτοί ρωτάνε «πως τα πάμε;» με εμφανή πρόθεση να σας … εξομολογήσουν. Επειδή περνάτε μέσα από μια τράπεζα κάποιες συναλλαγές σας, δεν σημαίνει ότι οι υπάλληλόι της έχουν δικαίωμα να σας ρωτούν και να μαθαίνουν τι σας απασχολεί και πως πάνε οι δραστηριότητές σας στο σύνολό τους
   47 Τα περισσότερα στελέχη των τραπεζών ονειρεύονται να βάλουν και τα παιδιά τους στην τράπεζα ή, εάν δεν τα καταφέρουν, σε κάποια καλή και επιλεγμένη Εταιρεία κάποιου «φίλου» πελάτη από τον οποίο δεν θα διστάσουν να ζητήσουν την τακτοποίηση
   48 Πολλές φορές, δήθεν εμπιστευτικά, τα στελέχη των τραπεζών ζητούν από επιχειρηματίες να σχολιάσουν πληροφορίες και καταστάσεις που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο ανταγωνιστή του. Δεν υπάρχει λόγος να έχετε καμία ανάμειξη σε τέτοιες συζητήσεις
   49 Οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν περάσει την εντύπωση ότι οι τράπεζες είναι ανοικτές για το κοινό τις ώρες των ταμειακών συναλλαγών. Εάν κάποιος θελήσει να μπει μετά το κλείσιμο των ταμείων για μία υπόθεσή του εκτός ταμειακής συναλλαγής, βρίσκει τις πόρτες κλειστές και, εάν ζητήσει να μπει, όλοι θα σπεύσουν να τον διαβεβαιώσουν παραπλανητικά ότι «έχουμε κλείσει» με αποτέλεσμα να πρέπει να φύγει άπρακτος και να επανέλθει την επομένη
   50 Κάποιο στέλεχος τραπέζης ενδέχεται να προσφερθεί να σας διευκολύνει στην κατάθεση χρημάτων κάποια στιγμή που η ουρά στα ταμεία είναι μεγάλη, κρατώντας ο ίδιος τα χρήματα για να τα καταθέσει «μετά το κλείσιμο της πόρτας». Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι που το έκαναν έχασαν τα λεφτά τους μαζί με μία «πολύτιμη φιλία». Εσείς να προτιμάτε πάντα την ουρά για μεγαλύτερη σιγουριά
   51 Εάν κάποιος «φίλος» υπάλληλος της τραπέζης σας ζητήσει ένα μικρό δάνειο, μία προσωρινή χρηματική διευκόλυνση, προϊόντα σας δωρεάν ή με μεγάλη έκπτωση ή πίστωση, να αρνηθείτε λέγοντας ότι υπάρχει προφανές πρόβλημα δεοντολογίας και ότι θα βρεθείτε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση εάν το μάθει η διοίκηση της τράπεζας. Μη σας παρασύρει η λάθος σκέψη ότι, κάνοντάς του το  χατίρι, θα σας είναι υποχρεωμένος
   52 Εάν έχετε προβλήματα ρευστότητας και κάποιος τραπεζικός  προθυμοποιηθεί να σας συστήσει σε κάποιον «δικό του» που μπορεί να σας λύσει πολύ φιλικά το πρόβλημα (δηλαδή με τοκογλυφικό τόκο όχι κάτω από 5% τον μήνα), τότε να ξέρετε ότι σας δείχνει (με το αζημίωτο) τον δρόμο για πολλαπλάσια προβλήματα και τραγικά αδιέξοδα
   53 Εάν έχετε κάποιο μεγάλο ποσό για κατάθεση και ζητάτε υψηλή απόδοση, θα βρεθεί ίσως κάποιος τραπεζικός να σας προτείνει να μπουν τα χρήματα σε «ιδιωτική τοποθέτηση μεσω της τραπέζης». Εσείς θα πρέπει τότε να καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν τραπεζικό δικτυωμένο με παρατράπεζα που προσπαθεί να σας παγιδεύσει
   54 Εάν στην προηγούμενη περίπτωση σας προσφέρουν επί πλέον και μία «εγγυητική επιστολή» της τραπέζης για το κεφάλαιο και τους τόκους, τότε θα πρέπει να ξέρετε ότι είστε σε επαφή με παρατράπεζα που εκδίδει και εγγυητικής επιστολές-μαϊμού χωρίς τη γνώση της τράπεζας
   55 Εάν σας εκμυστηρευθούν «φιλικά» ότι πληρώνοντας κάποιο ποσό από το δάνειο, όταν θα το πάρετε, θα διευκολύνει την θετική απόφαση για έγκριση του αιτήματός σας, να ξέρετε ότι έχετε πέσει σε σπείρα με την οποία, εάν υποκύψετε και μπλέξετε, μάλλον δεν θα ξεμπλέξετε εύκολα
   56 Ασχετα εάν το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού σας είναι σωστό, βεβαιωθείτε ότι όλες οι κινήσεις (χρεωπιστώσεις) του λογαριασμού σας είναι μόνο αυτές που πρέπει και ότι δεν υπάρχουν κινήσεις που δεν κάνατε εσείς. Αντίθετα με ότι νομίζετε, υπάρχουν πολλοί μέσα στις τράπεζες που μπορούν και κάποιοι λίγοι και μπορούν και θα  ήθελαν να κάνουν κάποιες κινήσεις στα χρήματά σας λεηλατώντας ένα μέρος του τόκου που σας ανήκει και που εσείς δεν είστε σε θέση να ελέγξετε
 

57

Εάν ο τραπεζικός που σας εξυπηρετεί σας εξομολογηθεί ότι «είναι πολύ κουρασμένος γιατί δεν έχει πάρει άδεια για πάρα πολύ καιρό», να είστε πάρα πολύ προσεκτικός και καχύποπτος για όλες τις συναλλαγές σας που χειρίζεται. Κάθε τραπεζικός που «προσφέρεται» να μην παίρνει άδειες για μεγάλα συνεχή διαστήματα είναι, για την ίδια την εργοδότριά του τράπεζα «ολίγον ύποπτος».   Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ισχύει το ίδιο και για σας που του έχετε «τυφλή» εμπιστοσύνη
   58 Κρατάτε πάντα τυπικές αποστάσεις από όλα τα στελέχη της τράπεζας με την οποία συνεργάζεστε. Ποτέ μην επιδιώκετε να γίνετε «στενός φίλος» με κάποιο στέλεχος. Μεταξύ των στελεχών, συχνά υπάρχει ανταγωνισμός και «αλληλομαχαιρώματα». Εχοντας ένα «κολλητό», το μόνο που  εξασφαλίζετε είναι η αντιπάθεια όλων των αντιπάλων του
   59 Ποτέ μην δίνετε πάγιες οδηγίες στη τράπεζά σας να κρατάει εκεί την αλληλογραφία σας, όπως ενδέχεται να σας προτείνουν. Δώστε τη διεύθυνση κάποιου έμπιστου συγγενούς σας
   60 Μην συνεργάζεστε και ποτέ μην παίρνετε δάνειο από κατάστημα τράπεζας ο διευθυντής του οποίου ζει σε χλιδή, οδηγεί ακριβά αυτοκίνητα, έχει βίλα και πολλά ακίνητα ή συχνάζει στο καζίνο. Μπορεί την επόμενη λιμουζίνα του να την πληρώσετε εσείς χωρίς πραγματικά αυτό να είναι στις προθέσεις σας
   61 Μην προσλαμβάνετε ποτέ τραπεζικό από την ίδια τράπεζα με την οποία συνεργάζεστε για μερική απασχόληση στην επιχείρησή σας (τήρηση βιβλίων, διαδικασίες εισαγωγών). Οτι μάθει μέσα στο γραφείο σας πιθανότατα θα το μάθει και όλη η τράπεζα
   62 Μην βασισθείτε ποτέ σε προφορικές υποσχέσεις ή δεσμεύσεις τραπεζικών που σας επισκέπτονται στο γραφείο σας για να σας μιλήσουν για τα «νέα συγκλονιστικά προϊόντα της τραπέζης». Προσέχετε ιδιαίτερα αυτούς που ανήκουν σε τμήματα private banking
   63 Προσέχετε ιδιαίτερα τους τραπεζικούς που ασχολούνται με την προσέλκυση νέων πελατών και εργασιών εκτός τραπέζης. Ρωτάτε πάντα να μάθετε εάν είναι υπάλληλοι με μισθό ή αμείβονται και με προμήθεια, ζητάτε τη κάρτα τους και επιβεβαιώνετε αυτά που σας είπε με κατευθείαν επαφή με τον προϊστάμενό τους στη τράπεζα
   64 Εάν σας προτείνουν να σας διευκολύνουν με μία βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος (ροζ χαρτί) κατάλληλη για κάθε «νόμιμη χρήση» χωρίς πραγματική εισαγωγή συναλλάγματος από εσάς, να μην δεχθείτε. Εάν το κάνετε, μάλλον κλείνετε θέση για ποινική δίωξη από κάποιον Εισαγγελέα παρέα με τον τραπεζικό
   65 Εάν, για τη διευκόλυνσή σας, σας προτείνουν να υπογράψετε ένα πακέτο από λευκά έντυπα χορηγήσεων, να μην το κάνετε
   66 Εάν σας πουν ότι δέχονται να σας διευκολύνουν κρατώντας μόνιμα στη τράπεζα μία σφραγίδα σας για να τη βάζουν αυτοί σε «τυπικά» χαρτιά, μη δεχθείτε και φροντίστε να αλλάξετε γρήγορα τράπεζα
 

 

67

 

Ποτέ μην δεχθείτε να σας αποκρούσουν κάποιο αίτημά σας με την προφορική τους διαβεβαίωση ότι «αυτό είναι εντολή άνωθεν» ή «οδηγίες της νομικής υπηρεσίας». Εσείς συναλλάσσεσθε με τους εκπροσώπους της τραπέζης μέσα στο κατάστημα και ούτε με κανέναν «άνωθεν» ή τους νομικούς συμβούλους
   68 Οι περισσότερες τράπεζες, εάν όχι όλες, εφαρμόζουν πιστά το τοκοτέχνασμα του διπλού ημερολογιακού έτους χωρίς να δηλώνουν στις δανειακές τους συμβάσεις ότι οι τόκοι χορηγήσεων υπολογίζονται με βάση ημερολογιακό έτος 360 ημερών αντί 365 με αποτέλεσμα να σας επιβαρύνουν αδικαιολόγητα με 1.4% περίπου επί των τόκων
   69 Ελέγχετε πάντα την τύχη των επιταγών και συναλλαγματικών που δίνετε στη τράπεζα για είσπραξη. Συχνά χάνονται ή καθυστερούν πολλές εκκαθαρίσεις
   70 Για τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές σας, ζητάτε από την τράπεζα φωτοτυπίες της αλληλογραφίας και των εγγράφων του φακέλου σας. Εχετε δικαίωμα να τα πάρετε και δεν είναι «απόρρητα» ή «εμπιστευτικά» όπως θα σπεύσουν να σας εξηγήσουν
   71 Σε ενεγγύους πιστώσεις για τις εξαγωγές σας που τα φορτωτικά είναι πλήρη, μην δεχθείτε ποτέ να περιμένετε να πληρωθείτε όταν «θα φθάσει το κάλυμμα από τον ανταποκριτή» όπως θα σας εξηγήσουν
   72 Ποτέ μην υπογράψετε κάποια έντυπη δήλωση που θα σας δώσει η τράπεζα που απευθύνεται προς την ίδια και που περιέχει απαλλαγή ή περιορισμό της ευθύνης της για προϊόντα και υπηρεσίες που σας προσφέρει
   73 Θα διαπιστώσετε ότι τα στελέχη της τράπεζάς σας θα σας πιέζουν συνεχώς για να μεταφέρετε τις ασφάλειες της επιχείρησης και των περιουσιακών σας στοιχείων ή σε θυγατρική ασφαλιστική της τράπεζας ή κάπου αλλού που οι ίδιοι έχουν προσωπικό συμφέρον (προμήθεια).
   74 Εάν σας δανειοδοτήσουν, θα σας πουν ότι επιβάλλεται η ασφάλισή σας να μεταφερθεί σε εταιρία της έγκρισης (δηλαδή της απόλυτης προτίμησης) της τράπεζας ή του διευθυντή της
   75 Το πότε θα βγουν τα ασφαλιστήρια θα το μάθετε από τη χρέωση των ασφαλίστρων στο λογαριασμό σας. Οπως θα διαπιστώσετε, η τράπεζά σας μάλλον δεν θα κάνει ούτε τον κόπο να σας ενημερώσει ούτε να σας δώσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου. Εσείς ζητείστε το και ελέγξτε πολύ προσεκτικά τις ασφαλισ-τικές καλύψεις και τα ποσά
   76 Προσέχετε πάρα πολύ το θέμα των ασφαλιστικών καλύψεων των εισαγωγών και εξαγωγών σας και μην το αφήνετε στους τραπεζικούς
   77 Καλύψτε τις πωλήσεις σας εσωτερικού και εξωτερικού με συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων και ζητήστε επίμονα να δεχθούν την εκχώρησή του αντί εμπραγμάτων ασφαλειών για κάλυψη της χρηματοδότησής σας, παρόλο που θα σας πουν ότι δεν γίνεται
  78 Προσέχετε τι γίνεται με την valeur των συναλλαγών σας, ιδίως των επιταγών πελατείας που μόνιμα πιστώνονται στο λογαριασμό σας μετά πολλές ημέρες αφότου η τράπεζα τις εισπράξει σχεδόν αμέσως και χρησιμοποιήσει δωρεάν τα χρήματά σας για μερικές μέρες. Εάν τα ποσά που διακινείτε είναι μεγάλα, αξίζει τον κόπο και το έξοδο να αναθέσετε το θέμα σε κάποιον ειδικό
   79 Πέρα του τραπεζικού απορρήτου για λογαριασμούς καταθέσεων, οι εργαζόμενοι στις τράπεζες υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά στις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους λόγω της άσκησης του τραπεζικού επαγγέλματος. Εσείς, για να είστε σίγουροι, μη δίνετε στη τράπεζα καμία αξιόλογη επαγγελματική πληροφορία για τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας, τα μυστικά σας, τα συγκριτικά σας πλεονεκτήματα απέναντι στον ανταγωνισμό καθώς και τα μελλοντικά σας σχέδια
   80 Εάν ποτέ κάνετε κάποια κίνηση μεγάλου ποσού που θα μπορούσε να εκληφθεί «ύποπτης νομιμότητας» από κάποιον φιλύποπτο τραπεζικό, πριν την συναλλαγή γράψτε στη τράπεζα ένα γράμμα δίδοντας σαφείς πληροφορίες για τη προέλευση του χρήματος και τη φύση της συναλλαγής και φροντίστε να πάρετε απόδειξη επίδοσης (αριθμό πρωτοκ., σφραγίδα και υπογραφή του παραλήπτη). Ισως σας γλιτώσει από πολλές φασαρίες εάν ο τραπεζικός είναι φιλόδοξος και, αδικαιολόγητα, αναφέρει τη συναλλαγή σαν ύποπτη για «ξέπλυμα παρανόμου χρήματος»
   81 Συχνά αναπτύσσονται υπηρεσιακές και προσωπικές συγκρούσεις μεταξύ διευθυντού και κάποιων στελεχών ενός καταστήματος. Μόλις επισημάνετε κάτι τέτοιο προσέξτε μη γίνετε θύμα τέτοιων καταστάσεων που ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους και για τα συμφέροντά σας, ιδιαίτερα εάν είστε περισσότερο «κολλητός» από όσο πρέπει με τη μία πλευρά
4.       Δάνεια, κριτήρια και μεθοδεύσεις 
   82 Πολλές τράπεζες, ιδίως οι ιδιωτικές και σίγουρα οι ξένες, κάνουν αυστηρή επιλογή πελατείας για τα δάνεια προς επιχειρηματίες. Ολες όμως σας προσκαλούν με τις διαφημίσεις τους, χωρίς να το λένε με ειλικρίνεια, με στόχο να προσπαθήσουν να σας αποσπάσουν κάποιες άλλες εργασίες, συνήθως υψηλού κόστους για τον πελάτη,  που επιλεκτικά τους ενδιαφέρουν (πχ καταναλωτικά δάνεια, κάρτες, στεγαστικά, κ.ά.). Για να το διαπιστώσετε αυτό και εσείς, θα πρέπει να έχετε χάσει κάποιες ώρες για άσκοπες συζητήσεις μαζί τους
   83 Κάθε οφειλή προς τράπεζα από δανειακή συναλλαγή δεν υπόκειται σε κανένα ανώτατο όριο αλλά μπορεί να αυξάνει απεριόριστα επ’ αόριστο και ακόμη να μεταβιβάζεται με κληρονομικές διαδοχές
   84 Πιέζεται ο πελάτης να προσαρμόσει τις ανάγκες του στα συνήθη καλούπια των δανείων της τράπεζας αντί να προσαρμοσθεί το δάνειο στις συγκεκριμένες ανάγκες του δανειολήπτη
   85 Μετά την κατάργηση των συναλλαγματικών περιορισμών, κατά κανόνα κάθε δανειολήπτης έχει το περιθώριο επιλογής νομίσματος για το δάνειό του. Την δυνατότητα αυτή δανεισμού σε ξένο νόμισμα, όμως, οι τράπεζες και τα στελέχη τους προτιμούν να την κρύβουν γιατί ο δανεισμός σε Δραχμές είναι πολύ πιο αποδοτικός γι’ αυτές από εκείνο σε ξένο νόμισμα. Το ότι έτσι επιβαρύνεται ο δανειολήπτης με πολύ μεγαλύτερους τόκους απλά δεν τους ενδιαφέρει. Εάν κανείς τους ρωτήσει γιατί δεν ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για την πολύ συμφέρουσα αυτή επιλογή, θα σπεύσουν να απαντήσουν ότι «δεν σου προτείναμε συνάλλαγμα για το καλό σου, γιατί σε περίπτωση υποτίμησης θα ζημιωθείς».  Την μόνιμη και σημαντική ζημία του δανειολήπτη από τον πανάκριβο δραχμικό δανεισμό, βέβαια, δεν την βλέπουν. Η «μυωπία» αυτή δεν είναι τυχαία. Οι ίδιες οι τράπεζες έχουν φροντίσει ώστε το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών και υπαλλήλων να μην είναι όσο πρέπει εξοικειωμένο με τις εναλλακτικές δυνατότητες χορήγησης τέτοιων δανείων

 

   86 Μετά τη μελέτη ενός δανειακού αιτήματος από πελάτη που κρίνεται μάλλον μικρής οικονομικής επιφάνειας, οι τράπεζες συνήθως δηλώνουν ότι δέχονται να εγκρίνουν το δάνειο μόνον εφόσον 1) λάβουν (κατά κανόνα υπέρμετρες) εμπράγματες ασφάλειες και 2) λάβουν τις προσωπικές εγγυήσεις των φορέων ή τρίτων. Ο εξαναγκασμός αυτός είναι κατάφορα αθέμιτος διότι υποδηλώνει ότι το πιστωτικό αυτό ίδρυμα  απορρίπτει μεν τον υποψήφιο δανειολήπτη (που είναι αυτός που υπέβαλε το αίτημα) αλλά ..δεν τον απορρίπτει εφόσον τον …κίνδυνο τον αναλάβουν  άλλοι. Πρόκειται για ξεκάθαρο εξαναγκασμό που αποσκοπεί στη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου σε τρίτους ενώ, βέβαια, η τράπεζα θα αμειφθεί γι’ αυτό με τις σχετικές προμήθειες και τόκους. Στη διαδικασία αυτή, η τράπεζα δεν θα ενδιαφερθεί ιδιαίτερα για την πραγματική δυνατότητα του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει το χρέος (η εξήγηση προκύπτει από την επόμενη παγίδα)
   87 Η τράπεζα μάλλον έχει μεγαλύτερο κέρδος εάν ο δανειολήπτης δεν αποπληρώσει κανονικά το δάνειό του και οδηγηθεί σε εμπλοκή και μετέπειτα στους πλειστηριασμούς των εμπραγμάτων ασφαλειών σε τιμές λεηλασίας παρά εάν ο δανειολήπτης είναι συνεπής. Για τον λόγο αυτό, όταν σας συμβεί κάτι σοβαρό και απρόβλεπτο που αποτελεί «ανωτέρα βία» και αντίθετα από ότι πιστεύετε, θα διαπιστώσετε ότι η τράπεζά σας δεν θα συγκινηθεί καθόλου με το πρόβλημά σας αλλά θα ξεκινήσει νομικές ενέργειες εναντίον σας  με στόχο να σας πάρει τα ακίνητα στον πλειστηριασμό
   88 Σκεφθείτε καλά πριν δώσετε στη τράπεζα τη δήλωση περιουσιακών σας στοιχείων (ή το Ε9) που σας ζήτησε. Οσο μεγαλύτερη ακίνητη  περιουσία βλέπουν, τόσες πιο πολλές υποθήκες θα σας ζητήσουν.

Σε περίπτωση προβλημάτων για δάνειο, ακόμη και εάν δεν τους έχετε δηλώσει την ακίνητη περιουσία σας, να είστε σίγουροι ότι θα βρουν πολύ γρήγορα ότι τύχει να έχετε οπουδήποτε σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια

   89 Σε περίπτωση που θα υποβάλετε κάποιο γραπτό αίτημα δανειοδότησης και απορριφθεί, ζητείστε την απάντηση εγγράφως, όποια και να είναι αυτή, θετική ή αρνητική, και μην περιορισθείτε μόνο σε κάποια προφορική απάντηση
   90 Από συνήθεια και άλλες σκοπιμότητες, οι τράπεζες επιμένουν στην εξόφληση των δανείων με τακτές δόσεις σε προκαθορισμένες κατά τη σύναψη του δανείου ημερομηνίες, όπως γίνεται στις περιπτώσεις των μακροπρόθεσμων επενδυτικών δανείων (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, κλπ) που διαρκούν 15 και 20 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων είναι πιθανόν να προκύψουν σοβαρές και απρόβλεπτες εξωγενείς αιτίες για τις οποίες δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να προβλέψει ο δανειολήπτης. Ακόμη και τότε, οι τράπεζες θα σπεύσουν να κηρύξουν το δάνειο σε υπερημερία με όλες τις επακόλουθες δυσμενείς για τον πελάτη τους αιτίες. Αντίθετα με το τι θα γινόταν στο εξωτερικό, αρνούνται μόνιμα να συνδέσουν το ύψος των δόσεων με το ετήσιο επίπεδο των εσόδων του πελάτη, διατηρώντας έτσι μόνιμα «τη θηλιά στο λαιμό του» με τα γνωστά σε όλους αποτελέσματα. Η «εκτέλεση» του δανειολήπτη και των εγγυητών είναι δεδομένη
   91 Οι τράπεζες κάνουν ότι είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν για όφελός τους την αθλιότητα που λέγεται «μεταχρονολογημένη» επιταγή. Για το λόγο αυτό να είστε σίγουροι ότι δεν θα διστάσουν να κάνουν ότι χρειάζεται για να σας εξαναγκάσουν να ενταχθείτε σε κάποια από τις μεθοδεύσεις αυτές
   92 Μην υποκύψετε ποτέ στην υπόδειξη της τράπεζας ότι πρέπει αλλά και μπορείτε να βρείτε τις επιταγές πελατείας που σας ζητούν και που εσείς δεν έχετε γιατί δεν πουλάτε με μεταχρονολογημένες επιταγές, «φτιάχνοντας» επιταγές ευκολίας με κάποιον άλλο επιχειρηματία φίλο σας
   93 Μην δίνετε ποτέ στη τράπεζα λευκές συναλλαγματικές ή επιταγές (δηλαδή χωρίς ποσό, ημερομηνία, κλπ)
  94 Οι Εταιρείες λήζινγκ και φάκτορινγκ προσπαθούν να πείσουν ότι ο θεσμός είναι μία συμφέρουσα εναλλακτική επιλογή αντί του δανεισμού, αποκρύπτοντας τη πραγματικότητα ότι πρόκειται γενικά για μία ακριβή λύση που συμφέρει κύρια αυτές
  95 Εάν έχετε επιχείρηση με μεγάλο τραπεζικό δανεισμό, είναι πιθανό κάποια τράπεζα να σας προτείνει χρηματοδότηση από «υπεράκτια» συγγενικά της πιστωτικά ιδρύματα που δεν υπόκειται στον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών και που μπορεί να γίνει με καλύτερα επιτόκια απ’ ότι στην Ελλάδα. Εσείς να ξέρετε ότι, με το τρόπο αυτό, η τράπεζα, που μπορεί να είναι και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποφεύγει τον …φόρο εισοδήματος και άλλες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Κράτος. Σας συνιστούμε να μη δεχθείτε γιατί, εκτός των άλλων, κινδυνεύετε να γίνεται συνεργός σε επιλήψιμες και, πιθανώς ποινικά κολάσιμες πράξεις της τράπεζας
   96 Παρά το κοινωνικό πρόσωπο που συχνά επικαλούνται για λόγους εντυπώσεων και marketing, τα κριτήρια των τραπεζών εδώ και αρκετές πενταετίες, είναι αποκλειστικά και μόνο κερδοσκοπικά και αδιαφορούν όχι μόνο τελείως αλλά και προκλητικά για την υποχρέωσή τους για θετική συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια του τόπου. Οταν χρειασθεί, δεν θα διστάσουν να σας υποδείξουν κυνικά ότι «έχουμε μετόχους που έχουν απαιτήσεις για κέρδη»
5.       Καταχρηστικοί όροι συμβάσεων 
   97 Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι έντυπες (τυπωμένες) συμβάσεις των τραπεζών είναι γεμάτες από καταχρηστικούς όρους. Πριν υπογράψετε, συμβουλευτείτε έναν ειδικό που γνωρίζει το θέμα
   98 Ολες οι τράπεζες εφαρμόζουν πιστά το γνωστό τοκοτέχνασμα των ετεροχρονισμένων τοκοφόρων ημερομηνιών (valeur). Ο όρος ή η πρακτική σύμφωνα με την οποία εκταμιεύσεις δανείου ή αναλήψεις καταθέσεων παύουν να είναι τοκοφόρες αυθημερόν ενώ οι πληρωμές προς την τράπεζα ή οι καταθέσεις, αντίστοιχα, είναι τοκοφόρες από την επομένη εργάσιμο. Ο όρος αυτός έχει κριθεί καταχρηστικός και παράνομος στην Ευρώπη γιατί έχει σαν αποτέλεσμα οι τράπεζες να εισπράττουν αυξημένους τόκους από τους δανειολήπτες και να πληρώνουν μειωμένους τόκους στους καταθέτες
   99 Καταχρηστικός είναι ο όρος που επιτρέπει στη τράπεζα να αποφασίζει μονομερώς το κλείσιμο αλληλόχρεου λογαριασμού οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση του δανειολήπτη, δίνοντάς του εξαιρετικά σύντομη προθεσμία για την ολική εξόφληση της οφειλής
100 Καταχρηστικός είναι ο όρος που προβλέπει ότι το επιτόκιο δανείου θα προσδιορίζεται σε έγγραφο διαφορετικό από τη σύμβαση που υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν παράγει αποτέλεσμα διότι γίνεται συσχετισμός με κείμενο που δεν έγινε γνωστό στον καταναλωτή ούτε πριν αλλά ούτε κατά την υπογραφή της σύμβασης. Εξάλλου, ο όρος έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της καλής πίστης στις συναλλαγές ενώ επίσης προσβάλλει την ισορροπία των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων
 101 Καταχρηστικός είναι ο όρος που δημιουργεί δικαίωμα της τραπέζης για μονομερή μεταβολή του συνολικού επιτοκίου (και συνεπώς και της συμφωνημένης και συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτό προμηθείας-αμοιβής της τραπέζης) χωρίς έγκαιρη ενημέρωση και συγκατάθεση του πελάτη
         102 Καταχρηστικός είναι ο όρος σύμφωνα με τον οποίον η μη εναντίωση του πελάτη για το ορθό υπόλοιπο λογαριασμού του, όπως αυτό δηλούται σε αντίγραφο λογαριασμού που του αποστέλλει η τράπεζα, μέσα σε προθεσμία 20-30 ημερών ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή και συμφωνία
  103 Καταχρηστικός είναι ο όρος για την πλήρη απαλλαγή της τραπέζης σε ενδεχόμενη πλαστογράφηση, νόθευση ή αλλοίωση εγγράφων και αξιογράφων και παραίτηση του συναλλασσόμενου από κάθε δικαίωμα αξίωσης κατά της τραπέζης
  104 Καταχρηστικός είναι ο όρος που προβλέπει ότι τα πιστωτικά υπέρ του πιστούχου αλληλόχρεου λογαριασμού υπόλοιπα δεν αποφέρουν τόκο
  105 Καταχρηστικός είναι ο όρος για την αποκλειστική επιβάρυνση του πιστούχου με τυχόν δικαστικά και λοιπά έξοδα
  106 Καταχρηστικός είναι ο όρος που δίδει στη τράπεζα το δικαίωμα να ζητήσει και δημιουργεί στον πιστούχο υποχρέωση να ενεχυριάσει αξιόγραφα πελατείας αξίας που υπερκαλύπτει την εκάστοτε οφειλή
  107 Καταχρηστικός είναι ο όρος που προβλέπει ότι η αποστολή από την τράπεζα τίτλων προς τρίτους για είσπραξη γίνεται με κίνδυνο του πιστούχου-εκχωρητή
  108 Καταχρηστικός είναι ο όρος ευθύνης του εγγυητή, η παραίτησή του από τα νόμιμα δικαιώματά του και η πλήρης συναίνεσή του προς τη τράπεζα να παραιτείται από ληφθείσες από τον πιστούχο ασφάλειες
  109 Καταχρηστικός είναι ο όρος για την εκ των προτέρων αναγνώριση της ευθύνης του εγγυητή για μελλοντικές μεταβολές των όρων και αυξήσεις του ποσού της πίστωσης
  110 Καταχρηστικός είναι ο όρος που προβλέπει ότι ο εγγυητής δεν ελευθερώνεται έστω και εάν έγινε αδύνατη η ικανοποίηση της τράπεζας από τον πιστούχο ή εάν η τράπεζα παραιτήθηκε από ασφάλειες που είχε από αυτόν για κάλυψη της απαίτησής της
  111 Ο όρος που προβλέπει ότι ο εγγυητής παρέχει ανέκκλητα προς την τράπεζα την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του να παραιτείται οποτεδήποτε από τις εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες που έχουν ληφθεί χωρίς την ικανοποίηση της τράπεζας ή τυχόν καθυστέρηση από την τράπεζα της δικαστικής επιδίωξης της απαίτησής της συμφωνείται ότι δεν αποτελούν λόγο ελευθέρωσης των εγγυητών
  112 Ο όρος ή η πρακτική της τράπεζας (χωρίς να προβλέπεται από τη σύμβαση) να επιβαρύνει τον δανειολήπτη με χρέωση ή χρεώσεις με διάφορους τίτλους όπως «έξοδα φακέλου, κόστος διαχειρίσεις, κλπ
  113 Ο όρος για το δικαίωμα της τραπέζης για μεταφορά τυχόν πιστωτικών υπολοίπων άλλων λογαριασμών του πιστούχου ή των εγγυητών σε πίστωση του ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού του που βρίσκεται σε καθυστέρηση, χωρίς την έγκριση και τη σύμπραξη τους
6.       Επιτόκια, προμήθειες και αδιαφάνεια 
 114 Τα βασικά επιτόκια χορηγήσεων που οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι ανακοινώνουν, όπως έχουν υποχρέωση, στον Τύπο, συνήθως δεν ανακοινώνονται αλλά, και όταν αυτό γίνεται, είναι αδύνατον να τα βρει ο ενδιαφερόμενος μετά από κάποια χρόνια για να κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού του. Είναι πρακτικά αδύνατο κανείς και να βρει και να ψάξει όλα τα φύλλα όλων των αθηναϊκών εφημερίδων. Οι τράπεζες, όταν τους ζητούνται αναδρομικά οι πίνακες των μεταβολών των βασικών επιτοκίων, σχεδόν ποτέ δεν τα δίνουν λέγοντας ότι …δεν κρατούν τέτοια αρχεία!
 115 Η προμήθεια-αμοιβή (spread) της τράπεζας δεν αναγράφεται στη δανειακή σύμβαση ούτε ενημερώνεται γραπτά με άλλο τρόπο ο δανειολήπτης
 116 Η τράπεζα αυξάνει μονομερώς χωρίς συνήθως ενημέρωση του δανειολήπτη την προμήθεια-αμοιβή της
 117 Η τράπεζα προσπαθεί κατά κανόνα να «πουλήσει» τα δάνεια που έχουν την μεγαλύτερη απόδοση γι’ αυτήν. Για τον σκοπό αυτό, συνήθως, αποκρύπτει από τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες τη δυνατότητα που έχουν να επιλέξουν πολύ φθηνότερο δάνειο σε νόμισμα διαφορετικό της δραχμής που είναι γενικά ακριβή σε σχέση με εναλλακτικές δυνατότητες δανεισμού σε ξένα νομίσματα
 118 Σε κάποιες δανειακές συμβάσεις όπως και στα περισσότερα στεγαστικά δάνεια, προβλέπεται ποινή(!) για την περίπτωση προπληρωμής κάποιων δόσεων
 119 Δεν δίδεται στους δανειολήπτες πίνακας δικαστικών εξόδων με τα οποία θα επιβαρυνθούν σε περίπτωση εμπλοκής. Εκεί ενεδρεύουν πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις
 120 Οταν γίνουν οι δικαστικές ενέργειες, ο δανειολήπτης χρεώνεται με  υψηλά έξοδα χωρίς συνήθως να υπάρχουν αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά που οι τράπεζες δεν έχουν διότι, ενώ φαίνεται ότι χρησιμοποιούν εξωτερικούς δικηγόρους, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν έμμισθους δικηγόρους-υπαλλήλους τους που δεν εκδίδουν φορολογικά παραστατικά με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων να είναι καθαρό κέρδος για τη τράπεζα
  121  Πολύ συχνά τα δικαστικά έξοδα και εκείνα των προγραμμάτων πλειστηριασμών που χρεώνουν οι τράπεζες είναι πολύ μεγάλα και εξαιρετικά δυσανάλογα με το ποσό της οφειλής. Τη συχνότητα της έκδοσης προγραμμάτων την αποφασίζουν τα στελέχη της τράπεζας που ασκούν και τον αντίστοιχο εξαναγκασμό
  122 Δεν είναι απίθανο να υπάρχει ακόμη και μόνιμη «συνεργασία» μεταξύ στελεχών τραπέζης και δικαστικών επιμελητών για τη διαρκή «παραγωγή» εξόδων για τον δανειολήπτη για αλλεπάλληλα προγράμματα πλειστηριασμών που αποτελούν έξτρα «εισόδημα» για τους ενδιαφερόμενους
  123 Οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι οι συναλλαγές με τους πελάτες τους «διέπονται από πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και για το λόγο αυτό επιδιώκεται πάντα, και από τα δύο μέρη, η ειλικρινής και συστηματική αλληλοενημέρωση για όλα τα θέματα που αφορούν τη μεταξύ τους σχέση». Τίποτε δεν είναι περισσότερο αναληθές από αυτή τη θέση
 124 Κατά τις τράπεζες, αυτές παρέχουν στους συναλλασσόμενους  τις «απαραίτητες πληροφορίες με σαφήνεια, απλότητα και πληρότητα». Εσείς να μην είστε τόσο σίγουροι γι’ αυτό. Τολμήστε πριν την έναρξη της συνεργασίας να σας δείξουν τι ενημέρωση θα παίρνετε
 125 Στην πράξη, οι τράπεζες δεν βλέπουν τον λόγο, παρόλο που είναι υποχρεωμένες, να σας δώσουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που σας χρειάζονται για να ελέγξετε τον λογαριασμό σας, τους τόκους και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις ακόμη και όταν υποβάλετε γραπτή αίτηση
 126 Τα στοιχεία αυτά δεν θα τα πάρετε ακόμη και εάν προσφύγετε στον Εισαγγελέα που θα σας δώσει γραπτή παραγγελία προς την τράπεζα να σας δώσει τα έγγραφα και τα στοιχεία, όπως έχετε έννομο συμφέρον. Αντίθετα απ’ ότι πιστεύετε, την παραγγελία του Εισαγγελέα θα την αγνοήσουν τελείως
 127 Το ίδιο θα συμβεί και εάν προσφύγετε στα Δικαστήρια με ασφαλιστικά μέτρα για την επίδειξη εγγράφων
 128 Εάν απευθυνθείτε με γραπτή αίτησή σας προς τον ίδιο τον Διοικητή της τράπεζας που δεν σας δίνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που υποχρεούται, με κοινοποίηση στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, πάλι δεν θα τα πάρετε γιατί, απλούστατα, κανένας από όλους αυτούς δεν θα ασχοληθεί ούτε καν να σας απαντήσει
 129 Αρνούμενα τα στελέχη των τραπεζών να δώσουν τα προβλεπόμενα στοιχεία διαπράττουν ποινικό αδίκημα, παραβιάζοντας τα άρθρα 222 και 259 του Ποινικού Κώδικα για υπεξαγωγή εγγράφων και παράβαση καθήκοντος που τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών. Εάν μηνυθούν και καταδικασθούν, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την τράπεζα. Είναι όμως σίγουροι ότι δεν θα βρεθεί πελάτης της τράπεζας, ιδίως δανειολήπτης που θα θελήσει να διακινδυνεύσει μία τέτοια (ολέθρια για τον ίδιο) μήνυση
 130 Οι διοικήσεις των τραπεζών ξέρουν ότι τα στελέχη των καταστημάτων παραβιάζουν με τον τρόπο αυτό τον ποινικό κώδικα αλλά δεν κάνουν τίποτε για να αποτρέψουν το πρόβλημα, γεγονός που κάνει τους συναλλασσόμενους να πιστεύουν ότι οι υπάλληλοι εφαρμόζουν πιστά κρυφές οδηγίες των διοικήσεων και των νομικών υπηρεσιών
  131 Κάθε στέλεχος τραπέζης που δεν σέβεται τον ποινικό κώδικα, όπως στις παραπάνω περιπτώσεις, καθιστά εαυτόν ακατάλληλο για τη θέση αυξημένης εμπιστοσύνης της πελατείας του και της τραπέζης γενικότερα και, οπωσδήποτε, παντελώς ανάξιο να του εμπιστευθεί ο πολίτης τις συναλλαγές του, τις αποταμιεύσεις, την τύχη της δουλειάς του και τα επιχειρηματικά του μυστικά. Διαπιστώνοντας κανείς ότι τα στελέχη των τραπεζών παραβιάζουν συστηματικά τα τραπεζικά διατεταγμένα αλλά και τον ποινικό κώδικα, δικαιούται να φοβάται και για άλλα αδικήματα όπως παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, (252 Π.Κ.) κλπ.
 132 Τα Δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις για διαταγές πληρωμής σε βάρος δανειοληπτών με βάσει στοιχεία που υποβάλλουν οι τράπεζες και τα οποία είναι ελλιπή για οποιονδήποτε έλεγχο των τόκων με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις να είναι προφανέστατα ασαφείς και μη τεκμηριωμένες. Κατά κανόνα, δεν αναφέρονται πουθενά στις διαταγές πληρωμής τα επιτόκια εκτοκισμού της απαίτησης
 133 Με την έκδοση διαταγής πληρωμής και παρόλο ότι ακολουθούν αιτήσεις ανακοπής και αναστολής εκτέλεσης εκ μέρους του δανειολήπτη, καταχωρείται αυτόματα από τον Τειρεσία (Σημ. Εταιρεία με μετόχους τις τράπεζες που τηρεί τις «μαύρες λίστες») η διαταγή πληρωμής ως δυσμενές στοιχείο, παρόλο ότι δεν έχει τελεσιδικήσει, με αποτέλεσμα την σοβαρή βλάβη της εμπορικής φήμης και αξιοπιστίας του δανειολήπτη
 134 Στα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, οι τράπεζες ορίζουν ότι αυτό υπολογίζεται με βάση το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά καιρούς και δημοσιεύεται σε δύο αθηναϊκές πολιτικές εφημερίδες. Εχει διαπιστωθεί ότι, οι περισσότερες τράπεζες δεν κάνουν αυτές τις δημοσιεύσεις ενώ, όταν τους ζητηθούν τα επιτόκια αυτά, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν να υπάρχει κανένα πρόβλημα (αλλά βέβαια τα επιτόκια δεν τα δίνουν)
  135 Εάν χρειαστεί ποτέ να ενεχυριάσουν χρήματά σας, θα τα βάλουν σε ένα λεγόμενο «δεσμευμένο» λογαριασμό κατάθεσης και θα σας πουν ότι οι λογαριασμοί αυτοί είναι άτοκοι. Να επιμείνετε να μείνουν και να δεσμευτούν τα χρήματα σε συνήθη λογαριασμό ταμιευτηρίου ή άλλης μορφής κατάθεσης, ώστε να δικαιούσθε τον κανονικό τόκο και να υπογράψετε μόνο αφού πρώτα διαβάσετε τη σύμβαση ενεχυρίασης της κατάθεσης πολύ προσεκτικά
  136 Ενώ οι εγγυητές δανείων είναι πλήρως υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις των δανειοληπτών για τους οποίους εγγυήθηκαν, οι τράπεζες δεν αισθάνονται καμία υποχρέωση να τους ενημερώνουν για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στη πορεία. Τα άσχημα νέα τα μαθαίνουν ως τετελεσμένα γεγονότα μόνο από δικόγραφα της τράπεζας που, εννοείται, στρέφεται και εναντίον τους
7.       Πιέσεις και εξαναγκασμοί 
 137 Η τράπεζα επιβάλλει στον δανειολήπτη να υπογράφει συχνά δηλώσεις ότι έλαβε γνώση της κίνησης του λογαριασμού του και, αφού την έλεγξε, συμφωνεί και αναγνωρίζει το υπόλοιπο της οφειλής. Στην πραγματικότητα του δίδεται ένα αντίγραφο λογαριασμού χωρίς τα άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο (βασικό επιτόκιο, προμήθεια, ημερολογιακό έτος, κλπ). Η υπογραφή είναι, κατά κανόνα, προϊόν υφαρπαγής σε ψευδή βεβαίωση, αφού ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τη στιγμή που υπογράφει τη πλήρη έκταση των συνεπειών σε βάρος του της αναγνώρισης, πιστεύοντας ότι είναι μία τυπική και διαδικαστική λεπτομέρεια
 138 Προκειμένου να γίνει και η παραμικρή ρύθμιση οφειλής που ενδιαφέρει τον δανειολήπτη, η τράπεζα επωφελείται και ζητά (παράνομα και καταχρηστικά) από τον δανειολήπτη και δήλωση αναγνώρισης της οφειλής και παραίτησης από τα ένδικα μέσα που του παρέχει ο νόμος
 139 Στα έντυπα των συμβάσεων ιδίως για καταναλωτικά δάνεια, οι τράπεζες ζητούν την εξουσιοδότητη του δανειολήπτη και των εγγυητών να διαβιβάζουν πληροφορίες και τυχόν αρνητικές εμπειρίες τους σε ηλεκτρονικά και άλλα αρχεία πληροφοριών (τύπου «Τειρεσία»). Οπως δηλούται στον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, οι συναλλασσόμενοι έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν την παροχή της εν λόγω εξουσιοδότησης αλλά «στην περίπτωση αυτή επισημαίνονται στο συναλλασσόμενο οι τυχόν δυσμενείς εντυπώσεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν γι’ αυτόν από την άρνησή του».
 140 Υπάρχει μία Ελληνική ιδιωτική τράπεζα που φαίνεται ότι ενοχλείται υπέρμετρα από τυχόν καθυστερήσεις των δανειοληπτών-πελατών της και δεν αρκείται στις συνήθεις ενέργειες αλλά σπεύδει να κάνει και αιτήσεις πτωχεύσεως!  Πρόκειται για μία ακόμη παγκόσμια διάκριση της τράπεζας αυτής (όμως αρνητική αυτή τη φορά) για την οποία η διοίκηση και τα στελέχη φαίνεται να εργάζονται με ιδιαίτερο ζήλο
8.       Τειρεσίας 
 141 Οι δανειακοί πελάτες των τραπεζών καθώς και οι εγγυητές δεν ενημερώνονται για τις δυσμενείς συνέπειες που θα προκύψουν σε βάρος τους σε περίπτωση κάποιας καθυστέρησης στην ομαλή εξόφληση δόσεων και τόκων και θα καταχωρηθούν στα αρχεία του συστήματος τραπεζικών πληροφοριών «Τειρεσίας». Πολλοί λίγοι γνωρίζουν πως λειτουργεί ο «Τειρεσίας» και τι πρέπει να κάνουν για να σβήσουν κάτι που έχει καταχωρηθεί άδικα. Ο ίδιος ο Τειρεσίας δεν έβγαλε ποτέ ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, δείχνοντας την απόλυτη προτίμησή του για τη διατήρηση των συνθηκών ..μυστήριου. Πολλοί απευθύνονται στον …βουλευτή της περιοχής τους για μεσολάβηση. Πάντως, σήμερα υπάρχει –επί τέλους για πρώτη φορά ένας πλήρης «κανονισμός επεξεργασίας δεδομένων» που χορηγεί ο Τειρεσίας σε όποιον τον ζητήσει.
 142 Το σύστημα Τειρεσίας είναι υπέρμετρα γραφειοκρατικό, δύσκαμπτο και μονόπλευρο και παρουσιάζει σημαντικό έλλειμμα νομιμότητας καθόσον, μεταξύ των άλλων, καταγράφονται  αποφάσεις δικαστηρίων  χωρίς οποιαδήποτε διευκρίνηση εάν πρόκειται για τελεσίδικες ή μη ούτε εάν βρίσκονται σε αμφισβήτηση ή εκκρεμοδικία με αποτέλεσμα, αποφάσεις όπως οι διαταγές πληρωμής που ενδέχεται τελικά να ανακοπούν, οπότε θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες, να έχουν εμφανισθεί από το σύστημα επί μήνες ή χρόνια ως υπαρκτές θίγοντας και δυσφημώντας αυτόν που αφορούν
  143 Με την έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του, ο δανειολήπτης καταγράφεται στο σύστημα δυσμενών πληροφοριών «Τειρεσίας» (μαύρη λίστα) των τραπεζών για τουλάχιστον 7 χρόνια (κατά τους ισχυρισμούς του Τειρεσία)
144 Εάν γίνει μία εγγραφή σε βάρος κάποιου πολίτη, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να επιτύχει την διαγραφή, όσο δίκαιο και εάν έχει. Του ζητούν δικαστικές αποφάσεις ακόμη και για υποθέσεις που από τη δικονομία προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης με εξωδικαστικό διακανονισμό
145 Τα δυσμενή στοιχεία δεν περιλαμβάνουν καμία πληροφορία για τους λόγους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δεν πληρώθηκε μία υποχρέωση. Παράλληλα, δεν δίδεται καμία δυνατότητα στον θιγόμενο να καταχωρήσει τη δική του δήλωση για μία αμφισβητούμενη εγγραφή δυσμενούς στοιχείου
146 Στα δυσμενή στοιχεία του Τειρεσία έχουν εύκολη πρόσβαση οι πάντες, αντίθετα από ότι ισχύει στο εξωτερικό, όπου μπορούν να ενημερωθούν γι’ αυτά μόνο περιοριστικά αναφερόμενες κατηγορίες ενδιαφερομένων που έχουν θεμιτό έννομο συμφέρον
 147 Αμφισβητούμενα δυσμενή στοιχεία που δεν μπορούν να εξακριβωθούν, δεν διαγράφονται, αντίθετα από ότι ισχύει στο εξωτερικό
 148 Είναι ασαφές μετά από πόσο χρόνο αφαιρούνται παλαιές εγγραφές δυσμενών στοιχείων ενώ η διάρκεια διατήρησής των φαίνεται να εναπόκειται αποκλειστικά στη μονομερή βούληση των τραπεζών
149 Πολύ σύντομα, το σύστημα Τειρεσίας θα επεκτείνει το αρχείο του ώστε να καταγράφει, κατά ιδιώτη πελάτη, το σύνολο των οφειλών του σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα από προσωπικά ή καταναλωτικά δάνεια. Τη συγκατάθεση του πελάτη που είναι απαραίτητη για τέτοιες καταχωρήσεις «στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα» βέβαια, θα την αποκτούν χωρίς καμία δυσκολία πάλι με το γνωστό «κομψό» τραπεζικό δίλημμα: “ή υπογράφεις τη συγκατάθεση ή δεν παίρνεις την πίστωση που ζητάς’’!
150 Επίσης σύντομα, ο Τειρεσίας «θα επεξεργάζεται και θα διαθέτει δεδομένα που αφορούν πληροφορίες για την οικονομική συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων κατά τις συναλλαγές τους με διάφορες επιχειρήσεις». Δεν είμαστε μάντεις σαν τον Τειρεσία για να ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί με αυτές τις αόριστες και γενικές διατυπώσεις περί «οικονομικών μονάδων», αλλά η γενική πρόθεση φαίνεται να είναι, τουλάχιστον, «φακελώστε τους πάντες για κάθε πιστωτική συναλλαγή».  Οι τράπεζες, δηλαδή, φαίνεται ότι  θέλουν να μας μετατρέψουν σε μία κοινωνία των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων «πιστωτικών …φρονημάτων». Μάλλον, δεν θα τους γίνει το χατίρι.

Οσο απίστευτο και εντυπωσιακό και αν φαίνεται, θεωρούμε ότι η παραπάνω καταγραφή αποτελεί μόνο μία πρώτη προσπάθεια απαρίθμησης του συνόλου των παγίδων των τραπεζών που υπάρχουν και μπορεί να συναντήσει κανείς. Ο κατάλογος θα παραμείνει ανοιχτός και ο αριθμός των παγίδων που καταγράφονται θα αυξάνει συνέχεια.

Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι οι τράπεζες θα αποφύγουν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο τόσο για τη δημοσιοποίηση για πρώτη φορά αυτού του καταλόγου όσο και για το περιεχόμενό του. Μας έχουν συνηθίσει στην «απόλυτη σιωπή του ενόχου». Γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.